Author: betim musliu (betim musliu)

“Ndërmjetësimi si mekanizëm alternativ për zgjidhjen e kontesteve”, punëtoria e parë për grupin e katërt të studentëve të Klinikës Ligjore
Postim

“Ndërmjetësimi si mekanizëm alternativ për zgjidhjen e kontesteve”, punëtoria e parë për grupin e katërt të studentëve të Klinikës Ligjore

Prishtinë, 14 tetor 2022 – Qendra për Edukim Profesional e Institutit të Kosovës për Drejtësi në bashkëpunim me Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale kanë organizuar punëtorinë e parë për studentët e Klinikës Ligjore. Tema e trajtuar përgjatë kësaj punëtorie të së premtes ishte “Ndërmjetësimi si mekanizëm alternativ për zgjidhjen e kontesteve”, që u ligjërua nga...

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së vizituan Gjykatën Themelore në Prishtinë
Postim

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së vizituan Gjykatën Themelore në Prishtinë

Prishtinë, 10 tetor 2022 – Studentët e Programit të Klinikës Ligjore të Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), të shoqëruar nga Udhëheqësja e Programit të Klinikës Ligjore, znj. Arrita Rezniqi, kanë vizituar të hënën Gjykatën Themelore në Prishtinë. Ata janë pritur nga Nënkryetari i Gjykatës Themelore në Prishtinë, gjykatësi Dren Rogova. Nënkryetari i gjykatës, z....

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së trajnohen lidhur me ciklin e planifikimit dhe miratimit të Politikave Qeveritare
Postim

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së trajnohen lidhur me ciklin e planifikimit dhe miratimit të Politikave Qeveritare

Prishtinë, 7 tetor 2022 – Në kuadër të Programit Qeverisja e Mirë në Institutin e Kosovës për Drejtësi (IKD) të premten është mbajtur trajnimi i radhës për studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së. Ky trajnim përfshiu informimin e studentëve me procesin e politikbërjes në Qeverinë e Republikës së Kosovës, bazën ligjore, politikat që miraton Qeveria dhe...

Fillojnë aktivitetet me grupin e katërt të studentëve të Klinikës Ligjore të IKD-së
Postim

Fillojnë aktivitetet me grupin e katërt të studentëve të Klinikës Ligjore të IKD-së

Prishtinë, 6 tetor 2022 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) të enjten ka filluar me mbajtjen e aktiviteteve që zhvillohen me studentët e Klinikës Ligjore të Institutit të Kosovës për Drejtësi. Aktiviteti i parë ka përfshirë ofrimin e ndihmës juridike falas përmes trajtimit të një rasti real të pranuar në Qendrën për Ndihmë Juridike...

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shtator 2022
Postim

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shtator 2022

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shtator 2022 Qeveria e Republikës së Kosovës në agjendën legjislative për muajin shtator 2022, ka planifikuar miratimin e njëzetë e një (21) projektligjeve. Ajo i ka miratuar shtatëmbëdhjetë (17) projektligje, prej të cilave nëntë (9) projektligje të reja, katër (4) projektligje marrëveshje ndërkombëtare dhe katër (4) projektligje...

IKD vazhdon sesionin informues dhe trajnimin për pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, në Gjakovë, Kamenicë dhe Gjilan
Postim

IKD vazhdon sesionin informues dhe trajnimin për pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, në Gjakovë, Kamenicë dhe Gjilan

Shtator 2022 – Në muajin shtator të këtij viti, përkatësisht më 22, 23 dhe 29 shtator 2022, IKD ka vazhduar me organizmin e sesioneve informuese dhe trajnimit për pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, në qytetet e Gjakovës, Kamenicës dhe atë të Gjilanit. Gjatë këtij organizimi në këto tri vende, pjesëmarrësit prezent u njoftuan...

IKD mban sesionin e radhës informues dhe trajnim për pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, në Prishtinë
Postim

IKD mban sesionin e radhës informues dhe trajnim për pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, në Prishtinë

Prishtinë, 29 shtator, 2022 – Të enjten, IKD ka organizuar sesion informues dhe trajnim për pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, në rajonin e Prishtinës. Gjatë kësaj dite, pjesëmarrësit u njoftuan më shumë lidhur me procesin e politikbërjes në Kosovë, procesin e inicimit të hartimit të strategjive nacionale, ligjeve dhe për miratimin e tyre....

Regresi i drejtësisë civile
Postim

Regresi i drejtësisë civile

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR 2022
AUTOR: IKD
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

IKD: Ngarkesa e gjykatave me lëndë civile si pasojë e kontratës kolektive
Postim

IKD: Ngarkesa e gjykatave me lëndë civile si pasojë e kontratës kolektive

Prishtinë, 20 shtator 2022 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Departamentit të Shtetit Amerikan – Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL) dhe NED-it, të martën, ka mbajtur konferencë për media, gjatë së cilës është publikuar raporti: “Regresi i drejtësisë civile”, i cili raport paraqet gjetjet nga monitorimi...

THIRRJE PËR APLIKIM: Për aftësimin e njëzet (20) studentëve të vitit të fundit të Fakultetit Juridik në kuadër të Qendrës për Edukim Profesional të Institutit të Kosovës për Drejtësi
Postim

THIRRJE PËR APLIKIM: Për aftësimin e njëzet (20) studentëve të vitit të fundit të Fakultetit Juridik në kuadër të Qendrës për Edukim Profesional të Institutit të Kosovës për Drejtësi

Prishtinë, 14 shtator 2022 – Qendra për Edukim Profesional e Institutit të Kosovës për Drejtësi zhvillon aktivitete të ndryshme profesionale me qëllim të aftësimit të studentëve përmes Klinikave Ligjore. Në këtë drejtim, hapet thirrja për aftësimin e grupit të radhës të studentëve të Fakultetit Juridik. Për këtë qëllim, IKD shpall konkurs për njëzet (20) pozita...