Author: betim musliu (betim musliu)

KONKURS PËR MONITORIMIN E SEANCAVE GJYQËSORE NGA QYTETARËT
Postim

KONKURS PËR MONITORIMIN E SEANCAVE GJYQËSORE NGA QYTETARËT

Prishtinë, 19 dhjetor 2022 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në bashkëpunim me Misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë (EULEX) është në proces të zbatimit të projektit “Ndërtimi i besimit në sistemin gjyqësor dhe ngritja e realizimit të të drejtave të njeriut përmes monitorimit të seancave gjyqësore nga qytetarët”. IKD dhe EULEX përmes këtij projekti kanë...

Postim

THIRRJA PËR KOMPANI TË LICENCUARA PËR SHËRBIME TË PËRKTHIMIT PËRSËRITET PËR SHKAK TË MOSPËRPUETHSHMËRISE SË OFERTAVE TË PRANUARA ME KUSHTET PËR OFERTIM

Ju informojme se thirrja për ofertim përsëritet për shkak të mospërpuethshmërise së ofertave të pranuara me kushtet për ofertim OJQ Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) e mbështetur nga Këshilli Danez për Refugjatë, zyra në Kosovë (DRC), përmes fondeve nga Agjencioni Suedez për Bashkëpunim në Zhvillim Ndërkombëtar e përfaqësuar nga Ambasada Suedeze në Kosovë (Sida) i fton furnizuesit e interesuar dhe të kualifikuar...

KONKURS PËR PUNË
Postim

KONKURS PËR PUNË

14/11/2022 Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në kuadër të programeve të saj është duke kërkuar kolegë/e për tu bashkuar në këtë pozitë: HULUMTUES/E PAGA BAZË: 700 Euro ———————————————————————————————————– PËR POZITËN HULUMTUES/E DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE TË PUNËS JANË: – Hulumtimi informatave dhe të dhënave nga terreni; – Hulumtimi i storieve në terren; – Vetëiniciativë...

THIRRJE PËR KOMPANI TË LICENCUARA PËR SHËRBIME TË PËRKTHIMIT
Postim

THIRRJE PËR KOMPANI TË LICENCUARA PËR SHËRBIME TË PËRKTHIMIT

OJQ Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) e mbështetur nga Këshilli Danez për Refugjatë, zyra në Kosovë (DRC), përmes fondeve nga Agjencioni Suedez për Bashkëpunim në Zhvillim Ndërkombëtar e përfaqësuar nga Ambasada Suedeze në Kosovë (Sida) i fton furnizuesit e interesuar dhe të kualifikuar të marrin pjesë në tenderin për sigurimin e: Përkthim i raportit në tri...

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Tetor 2022
Postim

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Tetor 2022

Qeveria e Republikës së Kosovës në agjendën legjislative për muajin tetor 2022, ka planifikuar miratimin e trembëdhjetë (13) projektligjeve. Nga 13 projektligjet e planifikuara në tetor, tre (3) projektligje janë miratuar gjatë afatit të planifikuar, ndërsa një (1) projektligj i planifikuar në tetor është miratuar gjatë muajit shtatorë. Tri (3) projektligje të miratuara në muajin...

Tendencat për politizim të KPMShCK
Postim

Tendencat për politizim të KPMShCK

LLOJI: ANALIZË E POLITIKAVE
DATA E PUBLIKIMIT: TETOR 2022
AUTOR: GZIM SHALA
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA PËR ÇËSHTJE TË NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

IKD: Kuvendi të refuzojë Projektligjin për KPMSHCK
Postim

IKD: Kuvendi të refuzojë Projektligjin për KPMSHCK

Prishtinë, 31 tetor 2022 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Departamentit të Shtetit Amerikan – Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL) dhe NED-it, të hënën, ka mbajtur konferencë për media, gjatë së cilës është publikuar raporti: “Tendencat për politizim të KPMShCK”, i cili raport është rezultat i...

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së trajnohen lidhur me pjesëmarrjen publike në procesin e vendim-marrjes
Postim

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së trajnohen lidhur me pjesëmarrjen publike në procesin e vendim-marrjes

Prishtinë, 31 tetor 2022 – Në kuadër të Programit Qeverisja e Mirë në Institutin e Kosovës për Drejtësi (IKD) të hënën është mbajtur trajnimi i radhës për studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së. Ky trajnim përfshiu informimin e studentëve lidhur me pjesëmarrjen publike në procesin e vendimmarrjes. Studentët janë njoftuar me Rregulloren Nr.05/2016 për standardet...

Politizimi kundër kushtetues i ANJF
Postim

Politizimi kundër kushtetues i ANJF

LLOJI: ANALIZË E POLITIKAVE
DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR 2022
AUTOR: GZIM SHALA
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA PËR ÇËSHTJE TË NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN