Author: betim musliu (betim musliu)

IKD, FOL dhe INPO: KPK-ja të sigurojë përfaqësim gjinor me së paku tri anëtare gra, me zgjedhjen e anëtarit të ri nga radhët e PSRK-së
Postim

IKD, FOL dhe INPO: KPK-ja të sigurojë përfaqësim gjinor me së paku tri anëtare gra, me zgjedhjen e anëtarit të ri nga radhët e PSRK-së

Prishtinë, 18 mars 2024– Organizatat joqeveritare të poshtëshënuara i bëjnë thirrje Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) që në përputhje me kompetencat që ka, të garantojë përfaqësimin gjinor në përbërjen e KPK-së me rastin e votimit për anëtarin e ri të Këshillit nga radhët e prokurorëve të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK). KPK nga...

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Qershor 2023
Postim

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Qershor 2023

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit mars 2023 mbajti 5 mbledhje dhe mori 59 vendime. Ajo miratoi edhe dy koncept dokumente: Koncept-dokumenti për Realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për gjykim brenda kohës së arsyeshme dhe Koncept-dokumenti në Fushën e Patentë Shoferit. Në agjendën legjislative për muajin Qershor 2023, Qeveria ka planifikuar...

Efikasiteti në zbatimin e objektivave Strategjia e Sundimit të Ligjit
Postim

Efikasiteti në zbatimin e objektivave Strategjia e Sundimit të Ligjit

Me 11 gusht të vitit 2021, Qeveria e Kosovës e miratoi Strategjinë për Sundimin e Ligjit 2021-2026. Pjesë e rëndësishme e këtij vendimi është edhe Plani i Veprimit për zbatimin e kësaj strategjie për vitet 2021-2023, zbatimin e së cilit do ta monitorojë dhe do ta koordinojë në mënyrë të vazhdueshme Ministria e Drejtësisë së...

Efikasiteti në zbatimin e aktiviteteve sipas institucioneve Strategjia e Sundimit të Ligjit
Postim

Efikasiteti në zbatimin e aktiviteteve sipas institucioneve Strategjia e Sundimit të Ligjit

Me 11 gusht të vitit 2021, Qeveria e Kosovës e miratoi Strategjinë për Sundimin e Ligjit 2021-2026. Pjesë e rëndësishme e këtij vendimi është edhe Plani i Veprimit për zbatimin e kësaj strategjie për vitet 2021-2023, zbatimin e së cilit do ta monitorojë dhe do ta koordinojë në mënyrë të vazhdueshme Ministria e Drejtësisë së...

Efikasiteti në zbatimin e aktiviteteve  në Planin e Veprimit për Zbatimin e Strategjisë së Sundimit të Ligjit
Postim

Efikasiteti në zbatimin e aktiviteteve në Planin e Veprimit për Zbatimin e Strategjisë së Sundimit të Ligjit

Me 11 gusht të vitit 2021, Qeveria e Kosovës e miratoi Strategjinë për Sundimin e Ligjit 2021-2026. Pjesë e rëndësishme e këtij vendimi është edhe Plani i Veprimit për zbatimin e kësaj strategjie për vitet 2021-2023, zbatimin e së cilit do ta monitorojë dhe do ta koordinojë në mënyrë të vazhdueshme Ministria e Drejtësisë së...

Të gjithë anëtarët e OShP-së që votuan pro importit të insulinave pa autorizim-marketing duhet të propozohen për shkarkim, jo vetëm Kimete Gashi
Postim

Të gjithë anëtarët e OShP-së që votuan pro importit të insulinave pa autorizim-marketing duhet të propozohen për shkarkim, jo vetëm Kimete Gashi

Organizatat e shoqërisë civile (OJQ-të) të poshtëshënuara reagojnë kundër vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës që vetëm anëtarja e bordit të Organit Shqyrtues të Prokurimit (tutje OSHP) respektivisht Kryetarja e Panelit Shqyrtues në rastin e insulinave, Kimete Gashi, të propozohet për shkarkim nga ana e Kuvendit, duke e vlerësuar si vendim selektiv, i cili...

KONKURS PËR MONITORIMIN E SEANCAVE GJYQËSORE NGA QYTETARËT
Postim

KONKURS PËR MONITORIMIN E SEANCAVE GJYQËSORE NGA QYTETARËT

Prishtinë, 19 dhjetor 2022 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në bashkëpunim me Misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë (EULEX) është në proces të zbatimit të projektit “Ndërtimi i besimit në sistemin gjyqësor dhe ngritja e realizimit të të drejtave të njeriut përmes monitorimit të seancave gjyqësore nga qytetarët”. IKD dhe EULEX përmes këtij projekti kanë...

Postim

THIRRJA PËR KOMPANI TË LICENCUARA PËR SHËRBIME TË PËRKTHIMIT PËRSËRITET PËR SHKAK TË MOSPËRPUETHSHMËRISE SË OFERTAVE TË PRANUARA ME KUSHTET PËR OFERTIM

Ju informojme se thirrja për ofertim përsëritet për shkak të mospërpuethshmërise së ofertave të pranuara me kushtet për ofertim OJQ Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) e mbështetur nga Këshilli Danez për Refugjatë, zyra në Kosovë (DRC), përmes fondeve nga Agjencioni Suedez për Bashkëpunim në Zhvillim Ndërkombëtar e përfaqësuar nga Ambasada Suedeze në Kosovë (Sida) i fton furnizuesit e interesuar dhe të kualifikuar...