Author: betim musliu (betim musliu)

KONKURS PËR PUNË
Postim

KONKURS PËR PUNË

14/11/2022 Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në kuadër të programeve të saj është duke kërkuar kolegë/e për tu bashkuar në këtë pozitë: HULUMTUES/E PAGA BAZË: 700 Euro ———————————————————————————————————– PËR POZITËN HULUMTUES/E DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE TË PUNËS JANË: – Hulumtimi informatave dhe të dhënave nga terreni; – Hulumtimi i storieve në terren; – Vetëiniciativë...

THIRRJE PËR KOMPANI TË LICENCUARA PËR SHËRBIME TË PËRKTHIMIT
Postim

THIRRJE PËR KOMPANI TË LICENCUARA PËR SHËRBIME TË PËRKTHIMIT

OJQ Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) e mbështetur nga Këshilli Danez për Refugjatë, zyra në Kosovë (DRC), përmes fondeve nga Agjencioni Suedez për Bashkëpunim në Zhvillim Ndërkombëtar e përfaqësuar nga Ambasada Suedeze në Kosovë (Sida) i fton furnizuesit e interesuar dhe të kualifikuar të marrin pjesë në tenderin për sigurimin e: Përkthim i raportit në tri...

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Tetor 2022
Postim

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Tetor 2022

Qeveria e Republikës së Kosovës në agjendën legjislative për muajin tetor 2022, ka planifikuar miratimin e trembëdhjetë (13) projektligjeve. Nga 13 projektligjet e planifikuara në tetor, tre (3) projektligje janë miratuar gjatë afatit të planifikuar, ndërsa një (1) projektligj i planifikuar në tetor është miratuar gjatë muajit shtatorë. Tri (3) projektligje të miratuara në muajin...

Tendencat për politizim të KPMShCK
Postim

Tendencat për politizim të KPMShCK

LLOJI: ANALIZË E POLITIKAVE
DATA E PUBLIKIMIT: TETOR 2022
AUTOR: GZIM SHALA
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA PËR ÇËSHTJE TË NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

IKD: Kuvendi të refuzojë Projektligjin për KPMSHCK
Postim

IKD: Kuvendi të refuzojë Projektligjin për KPMSHCK

Prishtinë, 31 tetor 2022 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Departamentit të Shtetit Amerikan – Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL) dhe NED-it, të hënën, ka mbajtur konferencë për media, gjatë së cilës është publikuar raporti: “Tendencat për politizim të KPMShCK”, i cili raport është rezultat i...

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së trajnohen lidhur me pjesëmarrjen publike në procesin e vendim-marrjes
Postim

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së trajnohen lidhur me pjesëmarrjen publike në procesin e vendim-marrjes

Prishtinë, 31 tetor 2022 – Në kuadër të Programit Qeverisja e Mirë në Institutin e Kosovës për Drejtësi (IKD) të hënën është mbajtur trajnimi i radhës për studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së. Ky trajnim përfshiu informimin e studentëve lidhur me pjesëmarrjen publike në procesin e vendimmarrjes. Studentët janë njoftuar me Rregulloren Nr.05/2016 për standardet...

Politizimi kundër kushtetues i ANJF
Postim

Politizimi kundër kushtetues i ANJF

LLOJI: ANALIZË E POLITIKAVE
DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR 2022
AUTOR: GZIM SHALA
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA PËR ÇËSHTJE TË NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN

IKD: Inkorporimi i ANJF në Ministrinë e Drejtësisë paraqet shkelje të kushtetutës
Postim

IKD: Inkorporimi i ANJF në Ministrinë e Drejtësisë paraqet shkelje të kushtetutës

Prishtinë, 20 tetor 2022 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) me mbështetje nga Departamenti i Shtetit Amerikan – Byrosë për Çështje të Narkotikëve Ndërkombëtarë dhe Zbatimit të Ligjit (INL), publikon analizën “Politizimi kundër kushtetues i ANJF”. Në këtë analizë, IKD ka gjetur se inkorporimi i Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas në Ministrinë e Drejtësisë...

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së vizituan Këshillin Gjyqësor të Kosovës
Postim

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së vizituan Këshillin Gjyqësor të Kosovës

Prishtinë, 19 tetor 2022 – Studentët e Programit të Klinikës Ligjore të Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), të shoqëruar nga Udhëheqësja e Programit të Klinikës Ligjore, znj. Arrita Rezniqi dhe zv.Drejtori Ekzekutiv i IKD-së, z. Betim Musliu, kanë vizituar të mërkurën Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGJK). Ata janë pritur nga Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor...