Raport krahasimor lidhur me konstatimet dhe rekomandimet e Raportit për Vendin në Qeverisje të Mirë dhe Sundim të Rendit dhe Ligjit për vitet 2021 dhe 2022