THIRRJE PËR KOMPANI TË LICENCUARA PËR SHËRBIME TË PËRKTHIMIT

THIRRJE PËR KOMPANI TË LICENCUARA PËR SHËRBIME TË PËRKTHIMIT

THIRRJE PËR KOMPANI TË LICENCUARA PËR SHËRBIME TË PËRKTHIMIT

OJQ Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) e mbështetur nga Këshilli Danez për Refugjatë, zyra në Kosovë (DRC), përmes fondeve nga Agjencioni Suedez për Bashkëpunim në Zhvillim Ndërkombëtar e përfaqësuar nga Ambasada Suedeze në Kosovë (Sida) i fton furnizuesit e interesuar dhe të kualifikuar të marrin pjesë në tenderin për sigurimin e: Përkthim i raportit  tri gjuhë

Data e lëshimit të KPO: 04/11/2022
Data e mbylljes së KPO: 11/11/2022
Koha e mbylljes së KPO: 17:00

Dokumentet e KPO me të gjitha informacionet e rëndësishme dhe të hollësishme mund t’i gjeni më poshtë.

Të gjitha dokumentet duhet të iniciohen (vendosen inicialet) dhe nëse kërkohet të nënshkruhen. Për më shumë informata mos hezitoni të na kontaktoni në këtë e-mail: info@kli-ks.org

Dokumentet e tenderit do të japin të gjitha informacionet përkatëse në detaje, përfshirë datën, kohën dhe mënyrën për paraqitjen e tenderit.

Ju lutemi citoni numrin në vijim të KPO në të gjitha komunikimet:  Nr. XKX – 000051-2022-006/1– Përkthim i raportit në tri gjuhë

1. Procurement_RfQ_ALB_FINAL;

2. updated-ct-procurement-02_supplier-profile-registration-form-standard-template_ALB-2;

3. Procurement_COCforSuppliers_ALB_FINAL;

4. Procurement_GCforGoods_ALB_FINAL; dhe

5. unspsc-codes-in-drc_guidance_sept2018 (1).