Kategori: <span>IKD në media</span>

Drejtësia në zgjedhjet parlamentare 2014
Postim

Drejtësia në zgjedhjet parlamentare 2014

Prokurori i Shtetit ka raportuar për tryezën e përbashkët të organizuar në mes Institutit të Kosovës për Drejtësi dhe Prokurorit të Shtetit. Për më tepër shih lajmin e plotë në këtë link PROKURORI I SHTETIT