Riemërimi “mbush mend” gjyqtarët e prokurorët

Riemërimi “mbush mend” gjyqtarët e prokurorët

Riemërimi “mbush mend” gjyqtarët e prokurorët

“Dështimet dhe kritikat e vazhdueshme të sistemit të drejtësisë në Kosovë kanë detyruar politikëbërësit që ta fusin këtë sistem në reforma të thella.Ndryshe nga e kaluara kur ishte totalisht i anatemuar pa kujdesin e askujt, tani sistemi i drejtësisë gjendet në vlugun e reformave dhe nën llupën e të gjithëve që të ketë rezultate”, thotë Betim Musliu nga IKD.