Drejtësia në zgjedhjet parlamentare 2014

Drejtësia në zgjedhjet parlamentare 2014

Drejtësia në zgjedhjet parlamentare 2014

Prokurori i Shtetit ka raportuar për tryezën e përbashkët të organizuar në mes Institutit të Kosovës për Drejtësi dhe Prokurorit të Shtetit.

Për më tepër shih lajmin e plotë në këtë link PROKURORI I SHTETIT