Drejtësia në Zgjedhje

Drejtësia në Zgjedhje është program i veçantë i IKD-së, përmes së cilit dëshirojmë të avancojmë të drejtën rreth procesit zgjedhor si një nga themelet e demokracisë. Ani pse aktivitetet në këtë program janë periodike, instituti përcjellë në vazhdimësi avancimin e bazës ligjore për zgjedhjet dhe zbatimin e saj, si dhe monitoron procedimet e rasteve të krimeve të zgjedhjeve nga prokuroritë dhe gjykatat.

Aktivitetet