“Prokuroria dhe Policia duhet të koordinohen më mirë”

“Prokuroria dhe Policia duhet të koordinohen më mirë”

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) përmes një raporti ka vlerësuar qasjen, standardin dhe angazhimin e organeve të sigurisë dhe ndjekjes në hetimin dhe ndjekjen e veprave që ndërlidhen me krimet kundër të drejtave të votimit. Raporti mbi përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj veprave penale kundër të drejtave të votimit ka në fokus periudhën para ditës së zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve.