NJOFTIM NË LIDHJE ME GJENDJEN E LËNDËVE LIDHUR ME VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTAVE TË VOTIMIT PREJ DATËS 3 NËNTOR E GJERË MË DATËN 8 NËNTOR 2013

NJOFTIM NË LIDHJE ME GJENDJEN E LËNDËVE LIDHUR ME VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTAVE TË VOTIMIT PREJ DATËS 3 NËNTOR E GJERË MË DATËN 8 NËNTOR 2013

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit në vazhdën e aktiviteteve informuese të opinionit publik në lidhje me gjendjen e lëndëve lidhur me veprat penale kundër të drejtave të votimit prej datës 3 nëntor e gjerë më datën 8 nëntor 2013 njofton se gjendja e lëndëve është si në vijim: 

Gjatë ditës së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit 2013, janë raportuar 21 raste ndaj 36 personave, të cilët kanë qenë të ndaluar dhe pas verifikimit të rasteve prokurorët kanë vendosur për masa të ndryshme në përputhje me dispozitat ligjore.