Mbledhja e 95-të e KPK-së

Mbledhja e 95-të e KPK-së

Mbledhja e 95-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga ushtruesi i detyrës së Kryetarit të KPK-së, z. Sylë Hoxha për Mbledhjen e 95-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 13 mars 2015 (e premte)

1. Aprovimi  transkriptëve të takimeve të 88,89,90 dhe 91, 92, 93 dhe 94 dhe aprovimi i procesverbaleve të   takimeve 89, 90 dhe 91, 92, 93 dhe 94  të Këshillit Prokurorial;
2. Mandatet e anëtarëve të KPK-së;
3.  Raport nga Kryeprokurori i Shtetit lidhur me procesin e dy prokurorëve në ZKPSH;
4.  Raport nga Kryeprokurori i Shtetit lidhur me kërkesat për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit për vitet 2013 dhe 2014;
5. Diskutimi i Raportit të Mekanizmit përcjellës për harmonizimin e raporteve statistikore për veprat penale karakteristike për vitin 2014;
6.  Diskutimi i Raportit Analitik lidhur me veprat penale karakteristike për vitin 2013 dhe 2014;
7.  Diskutim lidhur me grevën e prokurorëve;
8.  Kërkesat  e BIRN dhe Shoqatës së Prokurorëve të Kosovës;
9. Propozimi për shkarkimin e U.D. së Kryeprokurorit të Shtetit, z. Sylë Hoxha;