Mbledhja e 94-të e KPK-së

Mbledhja e 94-të e KPK-së

Mbledhja e 94-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga ushtruesi i detyrës së Kryetarit të KPK-së, z. Sylë Hoxha për Mbledhjen e 94-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 6 mars 2015 (e premte)

1. Aprovimi  transkriptëve të takimeve të 88,89,90 dhe 91 dhe aprovimi i procesverbaleve të takimeve 89, 90 dhe 91 të Këshillit Prokurorial;

2. Mandatet e anëtarëve të KPK-së;

3. Kërkesë  nga Shoqata e Prokuroreve të Kosovës, për kompensimin e shtesës për rrezikshmëri dhe rritjen e shtesës për kujdestari;