“Marrëveshja e paqes” mes anëtarëve të KPK-së

“Marrëveshja e paqes” mes anëtarëve të KPK-së

“Marrëveshja e paqes” mes anëtarëve të KPK-së

Pas suspendimit të punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe akuzave të ndërsjella të vazhdueshme ndërmjet anëtarëve të Këshillit, arrihen një “marrëveshje e paqes” dhe vazhdimi i punës së KPK-së.