Mbledhja e 89-të e KPK-së

Mbledhja e 89-të e KPK-së

Mbledhja e 89-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga ushtruesi i detyrës së Kryetarit të KPK-së, z. Sylë Hoxha për Mbledhjen e 89-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 19 shkurt 2015 (e enjte)
1.  Informimi i KPK-së lidhur me procesin e emërimit të prokurorëve në   Prokuroritë Themelore;

2.  Informimi i KPK-së lidhur me procesin e vlerësimit të performancës së  prokurorëve;

3.  Raporti i Sekretariatit rreth shpenzimit për avokate dhe ekspertë gjatë 2014 ;

4.  Procesi për përzgjedhjen e Kryeprokurorit të Shtetit;