Mbledhja e 88-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Mbledhja e 88-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Mbledhja e 88-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Agjenda e propozuar nga ushtruesi i detyrës së Kryetarit të KPK-së, z. Sylë Hoxha për Mbledhjen e 88-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 13 shkurt 2015 (e premte)

1. Aprovimi i procesverbaleve  të takimeve të 86-të, i  KPK-së, të mbajtur me datën 21 janar 2015 dhe takimit 87 me date 30 janar 2015;
2. Dorëheqje  e kandidatëve për KPSH ,  Peticioni dhe rrjedha e procesit për KPSH;
3. Përgjigjja  e Rektoratit dhe Ministrisë se Arsimit lidhur ma mandatin e z. Bajram Uka;
4. Informimi i KPK-së lidhur me procesin e emërimit të prokurorëve në   Prokuroritë Themelore;
5. Informimi i KPK-së lidhur me procesin e vlerësimit të performancës së  prokurorëve;
6. Raporti i Sekretariatit rreth shpenzimit per avokate dhe ekspertë gjatë 2014 ;