Mbledhja e 151-të e KGJK-së

Mbledhja e 151-të e KGJK-së

Mbledhja e 151-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Nehat Idrizi për Mbledhjen e 151-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 16 mars 2016 (e mërkurë)

1 Diskutim në lidhje me shpalljen e pozitave të lira për gjyqtarë

2 Përbërja e re e komisioneve të Këshillit Gjyqësor

3 Shqyrtimi dhe vendimi në lidhje me ankesën e avokatit Tomë Gashi për qasje në shkresat e lëndës penale

4 Miratimi i kërkesës së SKGjK në lidhje me inicimin e procedurës për përkthyes gjyqësorë

5 Shqyrtimi i memos për shtesa

6 Autorizimi i kryesuesit për nënshkrim të MM me Institutin Kosovar për Drejtësi 10 min. 7 Caktimi i zëvendës kryetarit të Gj. Th. në Gjilan

8 Shqyrtimi i ankesës ndaj vendimit të Komisionit disiplinor (e mbyllur)