Dorëzim-Pranimi i detyrës për Kryesuesin e ri të KGJK-së, Nehat Idrizi

Dorëzim-Pranimi i detyrës për Kryesuesin e ri të KGJK-së, Nehat Idrizi

Dorëzim-Pranimi i detyrës për Kryesuesin e ri të KGJK-së, Nehat Idrizi

Ceremonia e dorëzim-pranimit të detyrës së Kryesuesit të KGJK-së z. Enver Peci tek Kryesuesi i ri i KGJK-së z. Nehat Idrizi.