Dorëzim-Pranimi i detyrës për Kryesuesin e ri të KGJK-së, Nehat Idrizi