Korniza Ligjore

Korniza Ligjore

Kodi Penal i Kosovës rregullon me një kapitull të veçantë veprat penale kundër të drejtave të votimit.

Në 11 nene,  Kodi Penal i Kosovës,  ka paraparë të gjitha veprat që me ligj sanksionojnë dënimet për kryerësit e krimeve gjatë zgjedhjeve.

Më poshtë gjeni të ngarkuara Kodin Penal të Kosovës dhe një dokument të veçantë me veprat që parashihen për krimet e zgjedhjeve dhe broshurën informuese për këto vepra:

  1. Kodi Penal i Republikes se Kosoves
  2. Dokumenti me Veprat Penale Kunder te Drejtave te Votimit
  3. BROSHURA INFORMUESE PER ZGJEDHJET PARLAMENTARE 2014

Po ashtu në këtë kategori do të gjeni të ngarkuara memorandumin e bashkëpunimit në mes të Këshillit Prokurorial dhe Institutit të Kosovës për Drejtësi dhe memorandumin e bashkëpunimit në mes të  Këshillit Prokurorial, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Komisionit Qendror Zgjedhor, Policisë së Kosovës dhe Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.

  1. Memorandum Bashkepunimi lidhur me Zgjedhjet Parlamentare 2014
  2. Memorandum Bashkepunumi mes PSH-se_dhe Institutit te Kosoves per Drejtesi – Zgjedhjet 2014