Pranim – dorëzimi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Pranim – dorëzimi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Pranim – dorëzimi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Ceremonia e dorëzimit – pranimit të detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit nga z. Aleksandër Lumezi prej ushtruesit të detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, z. Sylë Hoxha.