Pranim – dorëzimi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit