Kategori: <span>Publikime</span>

Gjykimet speciale
Postim

Gjykimet speciale

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: QERSHOR 2022
AUTORE: MEDINA KADRIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

Drejtësia në sytë e qytetarëve
Postim

Drejtësia në sytë e qytetarëve

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: QERSHOR 2022
AUTOR: INSTITUTI I KOSOVËS PËR DREJTËSI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: MISIONI I BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIMIN E LIGJIT NË KOSOVË (EULEX)

Administrimi i sistemit të drejtësisë nga Këshillat
Postim

Administrimi i sistemit të drejtësisë nga Këshillat

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: QERSHOR 2022
AUTORËT: LAVDIM MAKSHANA DHE MIRVET THAQI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

Qeveria mes planifikimit dhe zbatimit
Postim

Qeveria mes planifikimit dhe zbatimit

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: PRILL 2022
AUTOR: QEMAJL MARMULLAKAJ DHE GZIM SHALA
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: ROCKFELLER BROTHERS FUND

Drejtësia e vonuar në Kosovë
Postim

Drejtësia e vonuar në Kosovë

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR 2021
AUTOR: MIRVET THAQI DHE DRITON NOCAJ
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED

Korrupsioni në prag të vjetërsimit
Postim

Korrupsioni në prag të vjetërsimit

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR 2021
AUTOR: LEOTRIM GASHI DHE GZIM SHALA
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: BYROJA E NARKOTIKËVE NDËRKOMBËTAR DHE ÇËSHTJEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT (INL) - DEPARTAMENTI I SHTETIT AMERIKAN DHE NED