Këshilla për Këshillat: Raport vjetor i monitorimit të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial (1 janar–31 dhjetor 2019)

Këshilla për Këshillat: Raport vjetor i monitorimit të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial (1 janar–31 dhjetor 2019)

Shkarko Dokumentin:
Këshilla për Këshillat: Raport vjetor i monitorimit të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial (1 janar–31 dhjetor 2019)