Kategori: <span>Aktivitetet e Programit Sundimi i Ligjit</span>

IKD: Pothuajse shtatë vite pas themelimit, DhSK dhe ZPS kanë treguar joefikasitet në kryerjen e misionit të tyre
Postim

IKD: Pothuajse shtatë vite pas themelimit, DhSK dhe ZPS kanë treguar joefikasitet në kryerjen e misionit të tyre

Prishtinë, 28 qershor 2022 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), të martën, ka publikuar raportin me titull “Gjykimet Speciale”. Raporti i IKD-së vie si rezultat i monitorimit të drejtpërdrejtë dhe sistematik që IKD i ka bërë punës së Dhomave të Specializuara të Kosovës. Hulumtuesja e IKD-së, Medina Kadriu, ka thënë se Dhomat e Specializuara të...

Juristët e IKD-së zhvillojnë fushatë vetëdijësuese me qytetarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për pjesëmarrjen në konsultimet publike
Postim

Juristët e IKD-së zhvillojnë fushatë vetëdijësuese me qytetarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për pjesëmarrjen në konsultimet publike

Juristët e Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD) të hënën u takuan në Komunën e Fushë Kosovës me qytetarë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Këto takime ishin pjesë e hulumtimit të përgjithshëm të Institutit të Kosovës për Drejtësi rreth problemeve me të cilat ballafaqohen pjesëtarët e këtyre komuniteteve, me qëllim të përfshirjes së nevojave...

Programi i Klinikës Ligjore të IKD-së përmbyllet me prezantimin e gjykimit të simuluar nga studentët pjesëmarrës
Postim

Programi i Klinikës Ligjore të IKD-së përmbyllet me prezantimin e gjykimit të simuluar nga studentët pjesëmarrës

Prishtinë, 23 qershor 2022 – Në Gjykatën Themelore të Prishtinës të enjten është mbajtur aktiviteti përmbyllës i programit të Klinikës Ligjore që zhvillohet në kuadër të Qendrës për Edukim Profesional të IKD-së. Ky aktivitet filloi me një fjalë hyrëse nga znj. Arrita Rezniqi, Menaxhere e Programit në IKD, e cila falënderoi UNMIK-un dhe Përfaqësuesen Speciale...

EULEX dhe IKD e prezantuan raportin e dytë për monitorimin e seancave gjyqësore nga qytetarët
Postim

EULEX dhe IKD e prezantuan raportin e dytë për monitorimin e seancave gjyqësore nga qytetarët

Më 14 qershor, Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) dhe partneri i tij, Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), e prezantuan “Raportin e Dytë për Monitorimin e seancave gjyqësore nga qytetarët: Drejtësia në sytë e qytetarëve”. Ky raport është pjesë e projektit të EULEX-it “Ndërtimi i besimit në sistemin gjyqësor...

Efikasiteti i Qeverisë në zbatimin e programit legjislativ për muajin maj 2022
Postim

Efikasiteti i Qeverisë në zbatimin e programit legjislativ për muajin maj 2022

Qeveria e Republikës së Kosovës gjatë muajit maj 2022, nuk ka arritur t’i miratojë pesë (5) projektligjet e parapara sipas Programit Legjislativ. Qeveria ka miratuar vetëm një projektligj i cili ka qenë i paraparë të miratohej në muajin mars (Projektligji për Zbatimin e Sanksioneve Financiare Ndërkombëtare të Shënjestruara), përderisa një projektligj i paraparë për muajin...

IKD: KGjK dhe KPK kanë ndjekur trajektore të ndryshme për një sistem të drejtësisë me integritet, transparencë dhe llogaridhënie
Postim

IKD: KGjK dhe KPK kanë ndjekur trajektore të ndryshme për një sistem të drejtësisë me integritet, transparencë dhe llogaridhënie

Prishtinë, 2 qershor 2022 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Departamentit të Shtetit Amerikan – Byrosë për Çështje të Narkotikëve Ndërkombëtarë dhe Zbatimit të Ligjit, të enjten ka mbajtur një konferencë për media në të cilën është prezantuar raporti “Administrimi i sistemit të drejtësisë nga Këshillat”, Raporti i monitorimit të Këshillit...

Juristët e IKD-së mbajnë ligjërata në shkollat e mesme të Mitrovicës, me temë dhunën në familje dhe ngacmimet seksuale
Postim

Juristët e IKD-së mbajnë ligjërata në shkollat e mesme të Mitrovicës, me temë dhunën në familje dhe ngacmimet seksuale

Juristët e IKD, të hënën dhe të martën, kanë mbajtur disa ligjërata në shkolla të mesme të Komunës së Mitrovicës, me temë dhunën në familje dhe ngacmimet seksuale. Këto ligjërata kishin për qëllim forcimin e kapaciteteve të nxënësve të shkollave të mesme për të identifikuar dhe raportuar dhunën në familje dhe ngacmimet seksuale. Ligjërata të...

“Arbitrazhi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”, punëtoria e radhës për studentët pjesëmarrës të Klinikës Ligjore
Postim

“Arbitrazhi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”, punëtoria e radhës për studentët pjesëmarrës të Klinikës Ligjore

Prishtinë, 16 maj 2022 – Qendra për Edukim Profesional e Institutit të Kosovës për Drejtësi në bashkëpunim me Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale ka organizuar punëtorinë e tretë për grupin e radhës të Klinikës Ligjore. Tema e trajtuar përgjatë kësaj punëtorie ishte “Arbitrazhi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”, që u ligjërua nga znj....

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë prillit 2022
Postim

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë prillit 2022

Qeveria e Republikës së Kosovës gjatë muajit prill 2022 ka miratuar tre projektligje të cilat kanë qenë të parapara të vendosen në rend të ditës në muajin maj dhe qershor 2022. Projektligjet e miratuara janë: Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjeve që përcaktojnë Shumën e Beneficionit në Lartësi të Pagës Minimale, Procedurat e Caktimit...

Organizohen trajnime praktike nga e drejta kushtetuese dhe e drejta ndërkombëtare për studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së
Postim

Organizohen trajnime praktike nga e drejta kushtetuese dhe e drejta ndërkombëtare për studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së

Prishtinë, 04 maj 2022 – Studentët e Klinikës Ligjore të organizuar në kuadër të Qendrës për Edukim Profesional të Institutit të Kosovës për Drejtësi, janë aftësuar në fushën e së drejtës kushtetuese.  Ata kanë pasur mundësi që në mënyrë praktike të shohin, mësojnë dhe praktikojnë hartimin e një kërkese drejtuar Gjykatës Kushtetuese, të diskutojnë raste...