Kategori: <span>Aktivitetet e Programit Edukimi</span>

Programi i Klinikës Ligjore të IKD-së përmbyllet me prezantimin e gjykimit të simuluar nga studentët pjesëmarrës
Postim

Programi i Klinikës Ligjore të IKD-së përmbyllet me prezantimin e gjykimit të simuluar nga studentët pjesëmarrës

Prishtinë, 23 qershor 2022 – Në Gjykatën Themelore të Prishtinës të enjten është mbajtur aktiviteti përmbyllës i programit të Klinikës Ligjore që zhvillohet në kuadër të Qendrës për Edukim Profesional të IKD-së. Ky aktivitet filloi me një fjalë hyrëse nga znj. Arrita Rezniqi, Menaxhere e Programit në IKD, e cila falënderoi UNMIK-un dhe Përfaqësuesen Speciale...

EULEX dhe IKD e prezantuan raportin e dytë për monitorimin e seancave gjyqësore nga qytetarët
Postim

EULEX dhe IKD e prezantuan raportin e dytë për monitorimin e seancave gjyqësore nga qytetarët

Më 14 qershor, Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) dhe partneri i tij, Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), e prezantuan “Raportin e Dytë për Monitorimin e seancave gjyqësore nga qytetarët: Drejtësia në sytë e qytetarëve”. Ky raport është pjesë e projektit të EULEX-it “Ndërtimi i besimit në sistemin gjyqësor...

Juristët e IKD-së mbajnë ligjërata në shkollat e mesme të Mitrovicës, me temë dhunën në familje dhe ngacmimet seksuale
Postim

Juristët e IKD-së mbajnë ligjërata në shkollat e mesme të Mitrovicës, me temë dhunën në familje dhe ngacmimet seksuale

Juristët e IKD, të hënën dhe të martën, kanë mbajtur disa ligjërata në shkolla të mesme të Komunës së Mitrovicës, me temë dhunën në familje dhe ngacmimet seksuale. Këto ligjërata kishin për qëllim forcimin e kapaciteteve të nxënësve të shkollave të mesme për të identifikuar dhe raportuar dhunën në familje dhe ngacmimet seksuale. Ligjërata të...

“Arbitrazhi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”, punëtoria e radhës për studentët pjesëmarrës të Klinikës Ligjore
Postim

“Arbitrazhi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”, punëtoria e radhës për studentët pjesëmarrës të Klinikës Ligjore

Prishtinë, 16 maj 2022 – Qendra për Edukim Profesional e Institutit të Kosovës për Drejtësi në bashkëpunim me Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale ka organizuar punëtorinë e tretë për grupin e radhës të Klinikës Ligjore. Tema e trajtuar përgjatë kësaj punëtorie ishte “Arbitrazhi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”, që u ligjërua nga znj....

Organizohen trajnime praktike nga e drejta kushtetuese dhe e drejta ndërkombëtare për studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së
Postim

Organizohen trajnime praktike nga e drejta kushtetuese dhe e drejta ndërkombëtare për studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së

Prishtinë, 04 maj 2022 – Studentët e Klinikës Ligjore të organizuar në kuadër të Qendrës për Edukim Profesional të Institutit të Kosovës për Drejtësi, janë aftësuar në fushën e së drejtës kushtetuese.  Ata kanë pasur mundësi që në mënyrë praktike të shohin, mësojnë dhe praktikojnë hartimin e një kërkese drejtuar Gjykatës Kushtetuese, të diskutojnë raste...

Studentët e Klinikës Ligjore dhe përfaqësues të IKD-së vizituan Agjencinë Kundër Korrupsion
Postim

Studentët e Klinikës Ligjore dhe përfaqësues të IKD-së vizituan Agjencinë Kundër Korrupsion

Prishtinë, 22 prill 2022 – Studentët e Programit të Klinikës Ligjore të Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), të shoqëruar nga Koordinatori i Qendrës për Ndihmë Juridike të IKD-së, z. Yll Zekaj dhe Udhëheqësja e Programit të Klinikës Ligjore, znj. Arrita Rezniqi, kanë vizituar të premten Agjencinë Kundër Korrupsion (AKK). Ata janë pritur nga drejtori...

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së, në vazhdimësi aftësohen për trajtimin dhe zgjidhjen e rasteve reale të pranuara nga QNJ-IKD
Postim

Studentët e Klinikës Ligjore të IKD-së, në vazhdimësi aftësohen për trajtimin dhe zgjidhjen e rasteve reale të pranuara nga QNJ-IKD

Prishtinë, prill 2022 – Në kuadër të programit të Klinikës Ligjore të organizuar nga Qendra për Edukim Profesional e Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), studentët pjesëmarrës në vazhdimësi trajtojnë dhe zgjidhin raste reale të pranuara në Qendrën për Ndihmë Juridike falas të Institutit të Kosovës për Drejtësi (QNJ-IKD). Studentët përgjatë këtij aktiviteti kanë mundësi...

Përfaqësues të IKD-së dhe një grup studentësh të drejtësisë vizituan Gjykatën Kushtetuese
Postim

Përfaqësues të IKD-së dhe një grup studentësh të drejtësisë vizituan Gjykatën Kushtetuese

Studentët e Programit të Klinikës Ligjore të Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD) të shoqëruar nga Koordinatori i Qendrës për Ndihmë Juridike të IKD-së, z. Yll Zekaj dhe Udhëheqësja e Programit të Klinikës Ligjore znj. Arrita Rezniqi, kanë vizituar Gjykatën Kushtetuese. Ata janë pritur nga kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, znj. Gresa Caka – Nimani dhe...

“Rëndësia e Drejtësisë Komerciale”, punëtoria e parë për grupin e tretë të studentëve të Klinikës Ligjore
Postim

“Rëndësia e Drejtësisë Komerciale”, punëtoria e parë për grupin e tretë të studentëve të Klinikës Ligjore

Prishtinë, 28 mars 2022 – Qendra për Edukim Profesional e Institutit të Kosovës për Drejtësi në bashkëpunim me Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale kanë organizuar punëtorinë e parë për grupin e tretë të studentëve të Klinikës Ligjore. Tema e trajtuar përgjatë kësaj punëtorie ishte “Rëndësia e Drejtësisë Komerciale”, që u ligjërua nga znj. Vjosa Shkodra,...

“Arbitrazhi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”, punëtoria e parë për grupin e radhës të Klinikës Ligjore në kuadër të Qendrës për Edukim Profesional të IKD – së
Postim

“Arbitrazhi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”, punëtoria e parë për grupin e radhës të Klinikës Ligjore në kuadër të Qendrës për Edukim Profesional të IKD – së

Prishtinë, 19 tetor 2021 – Qendra për Edukim Profesional e Institutit të Kosovës për Drejtësi në bashkëpunim me Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale ka organizuar punëtorinë e parë për grupin e radhës të Klinikës Ligjore. Tema e trajtuar përgjatë kësaj punëtorie ishte “Arbitrazhi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”, që u ligjërua nga znj....