Author: Gzim Shala (Gzim Shala)

IKD: Integriteti i Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, MD propozon nen në kundërshtim me Kushtetutën
Postim

IKD: Integriteti i Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, MD propozon nen në kundërshtim me Kushtetutën

Prishtinë, 11 korrik 2024 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Byrosë për Çështje të Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Sundimit të Ligjit (INL) – Departamenti i Shtetit Amerikan dhe të National Endowment for Democracy (NED), sot ka publikuar raportin:  “Integriteti i Gjyqtarëve dhe Prokurorëve” (Problemet kushtetuese dhe ligjore të Projektligjit aktual). Në fillim të prezantimit...

Llogaridhënia
Postim

Llogaridhënia

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: KORRIK 2024
AUTORË: GZIM SHALA
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: INL DHE NED

IKD: Llogaridhënia e gjyqtarëve dhe prokurorëve, MD u referua në draft amandamente kushtetuese që asnjëherë su miratuan
Postim

IKD: Llogaridhënia e gjyqtarëve dhe prokurorëve, MD u referua në draft amandamente kushtetuese që asnjëherë su miratuan

Prishtinë, 9 korrik 2024 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Byrosë për Çështje të Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Sundimit të Ligjit (INL) – Departamenti i Shtetit Amerikan dhe të National Endoëment for Democracy (NED), sot ka publikuar raportin:  “Llogaridhënia” (Problemet kushtetuese dhe ligjore të projektligjit aktual”). Analiza e IKD-së i referohet Projektligjit për...

Problemet e reformës në drejtësi
Postim

Problemet e reformës në drejtësi

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: KORRIK 2024
AUTORË: LAVDIM MAKSHANA
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: INL DHE NED

IKD identifikon probleme në katër projektligje: Reforma në drejtësi të bëhet në bashkëpunim me KGJK-në dhe KPK-në
Postim

IKD identifikon probleme në katër projektligje: Reforma në drejtësi të bëhet në bashkëpunim me KGJK-në dhe KPK-në

Prishtinë, 8 korrik 2024 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Byrosë për Çështje të Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Sundimit të Ligjit (INL) – Departamenti i Shtetit Amerikan dhe të National Endowment for Democracy (NED), të hënën ka publikuar raportin: “Problemet e reformës në drejtësi” (Analizë e katër Projektligjeve që dalin nga “Deklarata e...

Projektligji për gjykim të arsyeshëm përtej qëllimit legjitim rrezikon që të krijoj kaos në gjyqësor
Postim

Projektligji për gjykim të arsyeshëm përtej qëllimit legjitim rrezikon që të krijoj kaos në gjyqësor

Prishtinë, 28 qershor 2024 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Byrosë për Çështje të Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Sundimit të Ligjit (INL) – Departamenti i Shtetit Amerikan dhe të National Endowment for Democracy (NED), sot ka publikuar raportin “Gjykimi brenda afatit të arsyeshëm”, (Problemet kushtetuese të Projektligjit për Realizimin e të Drejtës për...

Diskutohet roli i shoqërisë civile në mbështetje të organizimit sindikal, fuqizimit të dialogut social dhe hapat për shpalljen e grevës së ligjshme
Postim

Diskutohet roli i shoqërisë civile në mbështetje të organizimit sindikal, fuqizimit të dialogut social dhe hapat për shpalljen e grevës së ligjshme

Prishtinë, 3 korrik 2024 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me ftesë dhe në bashkëpunim me Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës së Kosovës (SBASHK), dhe me mbështetjen e Qendrës së Solidaritetit, kanë zhvilluar takime në shtatë regjionet e Kosovës (Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj, Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan), për të diskutuar rreth organizimit...

IKD: Qeveria miratoi ligje në kundërshtim me Kushtetutën, shkeli aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese, mori vendime pa konsultime të mjaftueshme publike, dhe realizoi vetëm 15% të agjendës legjislative të planifikuar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2024
Postim

IKD: Qeveria miratoi ligje në kundërshtim me Kushtetutën, shkeli aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese, mori vendime pa konsultime të mjaftueshme publike, dhe realizoi vetëm 15% të agjendës legjislative të planifikuar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2024

Prishtinë, 2 korrik 2024 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) çdo vit monitoron zbatimin e programit legjislativ brenda programit “Qeverisja e Mirë”. Vlerësimi bazohet në indikatorë si planifikimi adekuat, kushtetutshmëria, ligjshmëria, transparenca dhe pjesëmarrja e publikut në procesin e vendimmarjes. Ky monitorim vlerëson nëse procesi legjislativ është në përputhje me standardet demokratike dhe ka...