Vjedhja vjen nga të fuqishmit Thaçi dhe Ramushi

Vjedhja vjen nga të fuqishmit Thaçi dhe Ramushi

Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thotë se rreziku për manipulimin e zgje­dhjeve në Kosovë ekziston sikur në çdo vend të botës. Sipas tij reagimi me urgjencë i institu­cioneve ndaj kësaj dukurie do të ndihmonte në këtë drejtim.

Mirëpo, sipas tij, për dallim prej zgjedhjeve të kaluara tani vërehet një vetëdijesim i popul­latës, partive politike dhe insti­tucioneve të drejtësisë në këtë aspekt. Ai thotë akuzimi i mbi 1 mijë e 500 personave që kanë manipuluar me vota, dhe dëni­mi i tyre kanë ndikuar në këtë vetëdijesim. “Vërehet një vetë­dijesim më i madh i popullatës, por edhe i partive politike e mi­litantëve të tyre që shkalla e to­lerancës së institucioneve të dre­jtësisë ndaj manipulimeve even­tuale për këto zgjedhje do të jetë shumë e vogël, së paku kështu janë zotimet e krerëve të këtyre institucioneve.