Për manipuluesit e votës më 3 nëntor, dënimi vetëm me burg

Për manipuluesit e votës më 3 nëntor, dënimi vetëm me burg

Zero tolerancë do të kenë institucionet e drejtësisë për ata që tentojnë të manipulojnë votat në zgjedhjet e 3 nëntorit. Pavarësisht se sa të pasur janë manipuluesit, nëse janë vetëm qytetarë të thjeshtë, militantë partish apo edhe zyrtarë, dënimi do të jetë i njëjtë vetëm me burgim, e jo me mjete financiare, siç ishte ushtruar për shumë raste në zgjedhjet e kaluara.