“Veprime urgjente kundër cënuesve të votës”

“Veprime urgjente kundër cënuesve të votës”

Ngritja e debatit dhe sensibilizimi i të gjithë akterëve partive politike dhe opinionit të gjerë rreth gatishmërisë së institucioneve të drejtësisë për të luftuar çdo veprim në drejtim të manipulimit të votave në zgjedhjet e 3 nëntorit, ishte qëllimi i organizimit të një tryeze në Pejë, ku u diskutua lidhur me drejtësinë në zgjedhjet.