Roli i Prokurorit të Shtetit është shumë proaktiv

Roli i Prokurorit të Shtetit është shumë proaktiv

Në tryezën e realizuar në Mitrovicë në kuadër të serisë së tryezave të diskutimit “Drejtësia në Zgjedhjet e 3 nëntorit”, Betim Musliu tha se IKD vitin e kaluar ka publikuar raportin “Krimi i Organizuar në zgjedhje: Analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve”, në të cilën kishte bërë rekomandime konkrete rreth rolit proaktiv që duhet ta ketë Prokurori i Shtetit në rastet që ndërlidhen me veprat penale kundër të drejtave të votimit, gjë që po ndodh tani, por që ky rol duhet të monitorohet deri në përfundim të procesit të zgjedhjeve.