Raport për harminizimin e statistikave

Raport për harminizimin e statistikave

Raport për harminizimin e statistikave

Këshilli Prokurorial i Kosovës ka krijuar Mekanizmin Përcjellës ndër-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike, në të cilat hynë edhe veprat penale kundër korrupsionit. Kliko këtu për të shkarkuar raportin e Mekanizmit Përcjellës të Këshillit Prokurorial të Kosovës.