PROKURORËT E SHTETIT, LIDHUR ME ZGJEDHJET LOKALE 2013, DERI MË TANI KANË NË PUNË 14 RASTE, TË CILAT KANË TË BËJNË ME VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTAVE TË VOTIMIT

PROKURORËT E SHTETIT, LIDHUR ME ZGJEDHJET LOKALE 2013, DERI MË TANI KANË NË PUNË 14 RASTE, TË CILAT KANË TË BËJNË ME VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTAVE TË VOTIMIT

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit – koordinatorja nacionale për zgjedhje nga Prokurori i Shtetit, prokurorja Laura Pula, njofton se prokurorët e shtetit, në kuadër të detyrimeve ligjore që kanë, lidhur me Zgjedhjet Lokale 2013, deri më tani kanë në punë raste, të cilat kanë të bëjnë me veprat penale kundër të drejtave të votimit nga kapitulli XVIII i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.