Pjesëmarrja në zgjedhje deri në orën 15:00, mbi 33 për qind