PARIM I PROKURORISË NDALIMI DHE ARRESTIMI I MANIPULUESEVE TE VOTES

PARIM I PROKURORISË NDALIMI DHE ARRESTIMI I MANIPULUESEVE TE VOTES

Koordinatorja Nacionale për zgjedhje nga Prokurori i Shtetit, Laura Pula ka paralajmëruar se do  të ndalohen dhe arrestohen të gjithë ata qytetarë që në ditën e votimit në çfarëdo mënyrë pengojnë votimin ose dhunojnë votën.