Jacobson: Kërcënimet dhe frikësimet janë të papranueshme, të raportohen në polici