IKD pret në takim z. Benjamin Strasser, Sekretarin Federal të Drejtësisë së Gjermanisë

IKD pret në takim z. Benjamin Strasser, Sekretarin Federal të Drejtësisë së Gjermanisë

IKD pret në takim z. Benjamin Strasser, Sekretarin Federal të Drejtësisë së Gjermanisë

Prishtinë, 20 qershor 2024 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka mirëpritur të enjten z. Benjamin Strasser, Sekretarin Federal të Drejtësisë së Gjermanisë.

Gjatë këtij takimi, z. Strasser është njoftuar me punën e Institutit të Kosovës për Drejtësi, në kuadër të tetë programeve të tij, duke përfshirë aktivitetet në bërjen e ligjeve, sundimin e ligjit, antikorrupsionin, qeverisjen e mirë, qasjen në drejtësi, drejtësinë në zgjedhje, edukimin dhe median.

Në këtë takim është diskutuar për progresin e institucioneve të drejtësisë në vend, sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi, bashkëpunimin e shoqërisë civile me Qeverinë e Republikës së Kosovës, gjyqësorin dhe institucionet e tjera publike, si dhe gatishmërinë e institucioneve shtetërore dhe qytetarëve për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe çështje të tjera relevante për drejtësinë në vend.

Arrita Rezniqi, Menaxhere e Programeve në IKD, gjatë takimit e ka njoftuar z. Strasser edhe lidhur me zbatimin e projektit “Përgatitja e institucioneve të Kosovës në zbatimin e jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, që po implementohet nga koalicioni i OJQ-ve IKD, Fol dhe INPO, me mbështetjen e Ambasadës Gjermane në Kosovë.

Krahas takimit, z. Strasser ka vizituar edhe zyrat ku zhvillon punën stafi i IKD-së.