IKD: Kuvendi nuk ka arritur të shqyrtojë dhe miratojë projektligjet e procedura nga Qeveria

IKD: Kuvendi nuk ka arritur të shqyrtojë dhe miratojë projektligjet e procedura nga Qeveria

IKD: Kuvendi nuk ka arritur të shqyrtojë dhe miratojë projektligjet e procedura nga Qeveria

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) monitoron në vazhdimësi punën e Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Të dhënat në këtë infografikë përfshijnë periudhën kohore që nga konstituimi i kuvendit (22 mars 2021) e deri më 31 dhjetor 2021.