Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë dhjetorit 2021

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë dhjetorit 2021

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë dhjetorit 2021

Prishtinë, 7 janar 2022 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) monitoron në vazhdimësi punën e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Të dhënat në këtë infografikë përfshijnë periudhën kohore nga themelimi i qeverisë (22 mars 2021), me fokus të veçantë në muajin dhjetor 2021.

Gjetjet e IKD-së tregojnë se Qeveria e Republikës së Kosovës në muajin dhjetor 2021 nuk ka arritur të përmbushë programin legjislativ.

online bitcoin kasiinodes