Hidhet poshtë aktakuza për dy vëllezërit Limaj dhe Gani Zogajn

Hidhet poshtë aktakuza për dy vëllezërit Limaj dhe Gani Zogajn

Një trup gjykues i përbërë prej dy gjyqtarëve ndërkombëtarë dhe një gjyqtari vendas nga Gjykata e Apelit, të mërkurën e ka nxjerrë një vendim lidhur me ankesën e Prokurorit Special dhe lidhur me ankesat e të pandehurve Fatmir Limaj, Endrit Shala, Nexhat Krasniqi dhe Florim Zuka kundër Vendimit për aktakuzë dhe pranueshmëri të provave, të nxjerrë nga gjyqtari kryesues i Gjykatës Themelore të Prishtinës më 1 korrik 2013 për rastin e ashtuquajtur “MPTP 1”.