Raporti i Komisionit për Mbikëqyrjen dhe Verifikimin e Statistikave të Korrupsionit

Raporti i Komisionit për Mbikëqyrjen dhe Verifikimin e Statistikave të Korrupsionit

Raporti i Komisionit për Mbikëqyrjen dhe Verifikimin e Statistikave të Korrupsionit

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) për të identifikuar shkeljet e rregulave të Mekanizmit Përcjellës ka krijuar Komsionin për Mbikëqyrjen dhe Verifikimin e Statistikave të Korrupsionit. Ky komision ka paraqitur në detaje shkeljet e shumta të Mekanizmit Përcjellës, për të cilat KPK ka marr zotim se do të ndëshkoj të gjithë përgjegjësit.Raportin e Komisionit per Mbikeqyrjen dhe Verifikimin e te Dhenave Statistikore per rastet e Korrupsionit