Prokuroritë në kolaps

Prokuroritë në kolaps

Kryeprokurori Ismet Kabashi ka kërkuar marrjen e masave kundër shpërfillësve të ligjit

Menaxheri i Zyrës për analiza dhe hulumtime, në Njesitin e Performancës së Prokurorëve, Naser Hasani, ka hedhur dritë mbi mënyrën se si është vepruar dhe proceduar me lëndët e korrupsionit përgjatë këtyre viteve.