Hidhet poshtë aktakuza për dy vëllezërit Limaj dhe Gani Zogajn

Hidhet poshtë aktakuza për dy vëllezërit Limaj dhe Gani Zogajn

“Gjykata e Apelit e ka pranuar pjesërisht ankesën e prokurorisë dhe i ka shpallur të pranueshme provat e siguruara gjatë bastisjes së shtëpisë së Fatmir Limajt në Çagllavicë më 28 prill 2010, të cilat më përpara ishin përjashtuar nga gjyqtari kryesues. Po ashtu, Gjykata e shpalli si provë të pranueshme procesverbalin e intervistimit të pandehurit Florim Lima nga Prokurori Special më 4 shtator 2012. Pjesa tjetër e ankesës së prokurorisë u refuzua si e pabazuar. Ankesat e avokatëve mbrojtës u refuzuan si të pabazuara”, thuhet në njoftimin e EULEX-it.