Gjilani dhe “Drejtësia në zgjedhjet e 3 nëntorit”

Gjilani dhe “Drejtësia në zgjedhjet e 3 nëntorit”

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), në bashkëpunim me Prokurorin e Shtetit, kanë organizuar të mërkurën në Gjilan tryezën e shtatë dhe të fundit “Drejtësia në zgjedhjet e 3 nëntorit”, me pjesëmarrjen e të gjithë akterëve të institucioneve të drejtësisë të nivelit qendror dhe lokal, me kandidatët e partive politike, shoqërinë civile dhe mediat.