SHTETI PARALAJMËRON MASA NDAJ KEQPËRDORUESVE TË VOTËS