Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë shkurtit 2022

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë shkurtit 2022

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative gjatë shkurtit 2022

Prishtinë, 3 mars 2022 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) monitoron në vazhdimësi punën e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Të dhënat në këtë infografikë përfshijnë muajin shkurt 2022.