Do të ndalohen edhe deklaruesit e rrejshëm

Do të ndalohen edhe deklaruesit e rrejshëm

Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, tha se me tryezat e përbashkëta që po mbahen nga organet e drejtësisë, po përmbushën rekomandimet e IKD-së rreth rolit proaktiv që duhet të ketë Prokurori i Shtetit në rastet që ndërlidhën me veprat penale kundër të drejtave të votimit, por që sipas Musliut ky rol duhet të monitorohet deri në përfundim të procesit të zgjedhjeve.