VOTON PA LETËRNJOFTIM, INTERVISTOHET PO S’ARRESTOHET

VOTON PA LETËRNJOFTIM, INTERVISTOHET PO S’ARRESTOHET

Drejtori i shkollës “Yll Morina” Zeki Morina ka votuar në këtë shkollë pa letërnjoftim. Ai ka thënë se ka votuar pa letërnjoftim pasi që ata e kanë njohur komisionerët dhe vëzhguesit.