Rrjeti i të Drejtave të Njeriut (HRN) takoi Kryeministrin Albin Kurti për të avokuar për adresimin e rekomandimeve nga Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut

Rrjeti i të Drejtave të Njeriut (HRN) takoi Kryeministrin Albin Kurti për të avokuar për adresimin e rekomandimeve nga Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut

Rrjeti i të Drejtave të Njeriut (HRN) takoi Kryeministrin Albin Kurti për të avokuar për adresimin e rekomandimeve nga Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut
Rrjeti i të Drejtave të Njeriut (HRN) takoi Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në takimin e rradhës avokues për të adresuar rekomandimet të dala nga Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut.
Në takim e djeshëm me Kryeministrin përfaqësues të organizatave pjesë të HRN kanë prezantuar raportin dhe kanë diskutuar rreth mundësive të bashkëpunimit në shtyerjen përpara të këtyre rekomandimeve me qëllim të përmirësimit të situatës së të Drejtave të Njeriut në Kosovë.
RrDNj është një rrjet i përbërë nga shtatë organizata që punojnë së bashku për t’i avancuar më tutje të drejtat e njeriut për të gjithë në Kosovë. Anëtarët e RrDNj-së janë: Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut –Kosovë (YIHR KS), Shoqata e Paraplegjikëve dhe Fëmijëve të Paralizuar të Kosovës HANDIKOS, Qendra për Barazi dhe Liri (CEL), Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK), Nisma e Re Sociale (NSI), Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve (VoRAE). YIHR KS është organizata themeluese dhe sekretariati i RrDNj.
____
(SRB)
Mreža za ljudska prava (HRN) sastala se premijer Kosova Aljbin Kurti na redovnom sastanku zagovaranja kako bi se adresirale preporuke iz Izveštaja civilnog društva o ljudskim pravima.
Na jučerašnjem sastanku sa premijerom, predstavnici organizacija koje pripadaju HRN-u predstavili su izveštaj i razgovarali o mogućnostima saradnje u unapređenju ovih preporuka u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava na Kosovu.
____
(ENG)
Human Rights Network (HRN) met the Prime Minister of Kosovo in the regular advocacy meeting to address the recommendations from the Civil Society Report on Human Rights.
In yesterday’s meeting with the Prime Minister, representatives of organizations belonging to the HRN presented the report and discussed the possibilities of cooperation in pushing forward these recommendations in order to improve the human rights situation in Kosovo.