Rreth 6000 serbë futen në listën zgjedhore

Rreth 6000 serbë futen në listën zgjedhore

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa pas shqyrtimit të 16355 ankesave ka refuzuar si të pabazuara 10419 sosh, përderisa ka miratuar si të bazuara 5458 apele. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është detyruar t’i fusë në listën zgjedhore, edhe pas certifikimit të kësaj liste, rreth 6 mijë votues serbë, të cilët janë ankuar në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, të cilat ky i fundit i ka vlerësuar pozitive.

Zyrtarë të KQZ-së vlerësojnë se vendimi për t’i aprovuar aplikacionet e ardhura nga Serbia është vendim politik dhe në funksion të kërkesave dhe të interesave të Serbisë për rritjen e numrit të votuesve në katër komunat veriore të Kosovës.
Sipas tyre, kur dështuan t’i aprovojnë këto aplikacione në KQZ një gjë të tillë po e arrijnë përmes PZAP-it me ndërhyrjen e Qeverisë së Kosovës dhe të OSBE-së.