Qeveria në largim pa legjitimitet të shtyjë përpara programin qeverisës, Presidenti urgjentisht duhet të veprojë për të përmbushur obligimet kushtetuese drejtë zgjidhjes së situatës

Qeveria në largim pa legjitimitet të shtyjë përpara programin qeverisës, Presidenti urgjentisht duhet të veprojë për të përmbushur obligimet kushtetuese drejtë zgjidhjes së situatës

Qeveria në largim pa legjitimitet të shtyjë përpara programin qeverisës, Presidenti urgjentisht duhet të veprojë për të përmbushur obligimet kushtetuese drejtë zgjidhjes së situatës

Prishtinë, 26 korrik 2019 – Ne – organizatat e shoqërisë civile – reagojmë fuqishëm ndaj ftesës së ish-Kryeministrit Haradinaj për mbledhje të Qeverisë së dorëhequr si dhe ndaj çdo vendimi të rëndësishëm që potencialisht mund të votohet nga Qeveria e dorëhequr.

Qeveria e dorëhequr prej datës 19 korrik 2019, nuk ka legjitimitet për të vazhduar me zbatimin e planit të saj qeverisës, dhe çdo tentim që gjatë kësaj kohe të merren vendime të rëndësishme, sepse bien në kundërshtim me parimet bazë të sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mirë.

Ftojmë ish-Kryeministrin dhe Qeverinë në dorëheqje që deri në zgjedhjen e Qeverisë së re, të kujdesen vetëm në ushtrimin e detyrave dhe përgjegjësive të domosdoshme për ta mbajtur funksionale administratën shtetërore, për të parandaluar vakumin institucional. Qeveria në dorëheqje assesi nuk ka mandat qeverisës, që të vazhdojë me zbatimin e politikave të saj, sikurse ka paralajmëruar pikat për mbledhjen e radhës së Qeverisë, sikurse të mos kishte ndodhur asgjë.

Në këtë situatë në të cilën gjendet vendi, ne – organizatat e shoqërisë civile – kërkojmë nga Qeveria e dorëhequr që mos të ndërmerr asnjë veprim për nxjerrjen e vendimeve të rëndësishme, në të kundërtën për secilin vendim të dyshimtë, Prokurori i Shtetit duhet të veprojë në drejtim të ndjekjes të secilit zyrtarë të lartë shtetërorë, duke filluar prej Kryeministrit deri tek të gjithë Kabineti i Ministrave dhe zyrtarëve të tjerë publikë, të cilët e shfrytëzojnë situatën e krijuar për të marrë vendime të rëndësishme, të cilat mund të merren vetëm nga një qeveri legjitime.

Ne – organizatat e shoqërisë civile – i bëjmë thirrje Presidentit të Republikës së Kosovës, z. Hashim Thaçi, që në kuptim të përmbushjes së obligimeve kushtetuese drejt garantimit të funksionimit kushtetues të institucioneve të përcaktuara me Kushtetutë, mos të humb kohë, por të ndërmerr masat urgjente që në konsultim me partitë politike të shkojnë në drejtim të zgjidhjes për zgjedhjen e institucioneve legjitime.

Reagimi është mbështetur nga:

Instituti i Kosovës për Drejtësi – IKD

Instituti për Zhvillimin e Politikave – INDEP

Instituti i Kosovës për Politikat Evropiane – EPIK

Iniciativa për Progres – INPO