PZAP urdhëron përsëritjen e zgjedhjeve në 3 vendvotime

PZAP urdhëron përsëritjen e zgjedhjeve në 3 vendvotime

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka pranuar pjesërisht ankesën e Iniciativës Qytetare të Oliver Ivanoviqit, dega në Zveçan, për shkelje të supozuar të Ligjit për zgjedhjet lokale, e cila ka ndikuar në rregullsinë e zgjedhjeve, të drejtën e qytetarëve për pjesëmarrje dhe në rezultatin final.